• Piestové skúšobné stanice PP
    ...presnosť a výkon bez kompromisov
  • Stroje a zariadenia pre výrobu kanýl a lanciet
    ...od výroby trubky, cez brúsenie až po finálnu kontrolu
Stanice typu PP30 a PP100
Stanice typu PP30 a PP100Skúšobné stanice s piestovým etalónom typu PP sú elektronické skúšobné stanice určené pre overovanie bytových a domových vodomerov a meračov tepla so svetlosťami DN15-50 (65) v rozsahu prietokov 0,001-32m3/h, na studenú i teplú vodu. Stanice s piestovým etalónom sú plnoautomatické stanice určené pre všetky skupiny užívateľov – metrologické inštitúty s požiadavkou na max. presnosť merania, pre servisné organizácie s nárokmi na vysokú flexibilitu, ako aj pre výrobcov meradiel s dôrazom na maximálny výkon pri zachovaní požadovanej presnosti. Počítačom riadené stanice s užívateľsky prívetivým prostredím a vizualizáciou všetkých procesov na monitore ponúkajú celú škálu užívateľských nastavení, vrátane tvorby vlastných protokolov či exportov výsledkov meraní. Súčasťou sú rozličné štatistické funkcie ako aj priebežný výpočet neistôt meraní. Každé zariadenie pozostáva zo základnej modulárnej zostavy a môže byť rozšírené doplnkami, ktoré si zákazník vyberá podľa vlastných potrieb. Tieto stanice sú vyrábané v troch základných variantoch: Single: s 1 vetvou pre upnutie 5, 10 alebo až 15 ks vodomerov (DN15/110mm) Semi: 2 vetvy so spoločnou zdrojovou a etalónovou časťou. Toto usporiadanie umožňuje semi-paralelnú prácu, t.j. počas merania na jednej vetve piestovým etalónom je možné na druhej vetve meniť vodomery, zavodniť trať, prípadne robiť pomocou čerpadla a prietokomera reguláciu vodomerov. Obsluhu pritom zabezpečuje jediný operátor! Duo: 2 úplne nezávislé vetvy, ktoré umožňujú realizovať paralelne skúšky na oboch vetvách nezávisle. Stanica má 2 riadiace počítače, obsluha môže byť vykonávaná dvomi alebo jedným operátorom. Stanice typu PP môžu byť vybavené množstvom doplnkov (napr. vákuovaním, digitálnou komunikáciou s meradlami, tlakovou skúškou, a pod.), ktoré závisia od rôznorodosti potrieb zákazníkov. Stanice sa líšia rozsahom maximálneho prietoku, a pokrytím jednotlivých svetlostí vodomerov.

Slideshow - otvoriť prezentáciu

Prílohy

79-001_electronictb_pp30_pp100_datasheet.pdf electronictb pp30 pp100 datasheet.pdf [977,11 kB]
79-002_standard_test_benches_water_pp30.pdf standard test benches water pp30.pdf [5,76 MB]

NázovHodnota
TypPP30 alebo PP100
Rozsah prietokov0,0005 ÷ 32 m3/h
Minimálna presnosť0,2 %
Teplota skúšobného média15 ÷ 55 (5 ÷ 90)°C
Počet ramien upínacieho stola1, 2 alebo 4